2018-04-03
Kallelse till årsmöte 2018
Medlemmarna i Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening kallas härmed till årsmöte lördagen den 12.e maj 2018 kl 1100 i Bärfendals Hembygdsgård.
Föredragningslista för årsmötet och Årsredovisning för 2017
finner du
Här!

2018-03-03
Årsmötet 2018 är planerat till lördagen den 12.e maj
Vi återkommer med formell kallelse och årsmöteshandlingar.

Som de flesta medlemmar säkert observerat så pågår fortfarande den nedgrävning av el-kablar i vårt område, som beskrivits tidigare här nedan. Arbetet kommer att fortsätta ytterligare flera månader. Fibernätet har med undantag av några perifera avgrävningar, klarat sig bra genom kontinuerlig insats av vår tekniska grupp, som går före grävmaskinerna och markerar fiberns läge i marken.

Nya Telia-avtalet i drift
.
Sedan 1 februari 2017 gäller vårt nya 5-årsavtal med Telia, så som beslutades vid årsmötet 2016. Det betyder i praktiken att allt löper vidare som förut, förutom att kommunikationshastigheten har ökats från 100/10 Mbit/sek till 100/100 Mbit/sek. Vid sändning av data från den egna datorn går det således betydligt fortare. Detta kommer att märkas bara för de som sänder stora datamängder, t.ex. bilder från övervakningskameror mm.

Ny hemsida och nya medlemmar
Samtidigt med det nya avtalet passade vi på att förnya hemsidans layout och innehåll. Allt som beskrev byggandet av nätet och frågor i samband med det, har strukits. Numera arbetar styrelsen huvudsakligen med driften av nätet på ett för medlemmarna så lönsamt sätt som möjligt. Några nya fastigheter har anslutits under året och ytterligare några har annonserat sitt intresse.

Högspänningskabel risk för fibern
Under det närmaste året kommer det att utföras ett ganska omfattande grävarbete i vårt område. Den högspänningsledning som löper som luftledning genom dalen ska grävas ned. Sträckningen av den nya kabeln kommer att löpa nära, parallellt och korsande vår fiberledning på många ställen. Detta innebär en potentiell risk för skador och avgrävning av fiberledningen. Följaktligen blir det också en ökad arbetsbelastning för vår tekniska grupp, genom behandling av många ärenden via "Ledningskollen" och mycket arbete med utsättning av fiberns sträckning.

/Nils