Stacks Image 9


Bärfendal Fiber Ekonomisk förening har byggt och driver ett eget
fiberoptiskt bredbandsnät i Bärfendal, Munkedals kommun.


100 Mbit/sek - Internet, TV, Telefon

Hemsidan uppdaterades 2018-06-05

___________________________________________________________________

SENASTE FIBERNYTT

2018-06-05

Årsmötet 2018 är genomfört. Protokoll mm finner du under Dokument.
Det konstaterades att föreningens ekonomi är god. Med anledning av det omfattande grävningsarbete som skett i vårt område av nedgrävning av det gamla luftburna elnätet, har en del avgrävningar av fiber inte kunnat undvikas. Som väl är har alla stora fiberstammar klarat sig, bl.a. genom en intensiv insats av vår utsättare Ulf Nilsson. Där olyckan ändå varit framme har vi lyckats laga fibern omgående, i alla fall provisoriskt. Slutlig reparation på dessa ställen kommer att utföras de närmaste månaderna.
Grävningen för elnätet beräknas vara avslutat under sommaren.

Störning av TV-bilden. Fortfarande är det en del medlemmar som har problem med "frysning" av bilden. Så ska det inte vara och det kan bero på flera faktorer. Sker det ofta, mer än en gång per dag och varar mer än ca 5 sek, är det något fel. Kolla först alla kontakter för datakablar i mediaomvandlare, gateway och TV-boxen. Vicka lite på alla kontakter och kolla att de är ordentligt intryckta. Fortsätter störningen, så rapportera via SMS eller ring till mig på 0706-041400, så felsöker jag vidare.

/Nils