Stacks Image 9


Bärfendal Fiber Ekonomisk förening har byggt och driver ett eget
fiberoptiskt bredbandsnät i Bärfendal, Munkedals kommun.


100 Mbit/sek - Internet, TV, Telefon

Hemsidan uppdaterades 2017-05-02

___________________________________________________________________

SENASTE FIBERNYTT

2017-05-02
Föreningens sjunde årsmöte genomfördes planenligt i lördags.
Protokollet från mötet finner du
här, eller på sidan Dokument.

2017-04-09
Kallelse till Årsmöte 2017 med Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening lördag 29.e april kl. 1100 I Bärfendals Hembygdsgård
Årsmöteshandlingar

Nya Telia-avtalet i drift
.
Sedan 1 februari 2017 gäller vårt nya 5-årsavtal med Telia, så som beslutades vid årsmötet 2016. Det betyder i praktiken att allt löper vidare som förut, förutom att kommunikationshastigheten har ökats från 100/10 Mbit/sek till 100/100 Mbit/sek. Vid sändning av data från den egna datorn går det således betydligt fortare. Detta kommer att märkas bara för de som sänder stora datamängder, t.ex. bilder från övervakningskameror mm.

Ny hemsida och nya medlemmar
Samtidigt med det nya avtalet passar vi å att förnya hemsidans layout och innehåll. Allt som beskrev byggandet av nätet och frågor i samband med det, har strukits. Numera arbetar styrelsen huvudsakligen med driften av nätet på ett för medlemmarna så lönsamt sätt som möjligt. Några nya fastigheter har anslutits under året och ytterligare några har annonserat sitt intresse.

Högspänningskabel risk för fibern
Under det närmaste året kommer det att utföras ett ganska omfattande grävarbete i vårt område. Den högspänningsledning som löper som luftledning genom dalen ska grävas ned. Sträckningen av den nya kabeln kommer att löpa nära, parallellt och korsande vår fiberledning på många ställen. Detta innebär en potentiell risk för skador och avgrävning av fiberledningen. Följaktligen blir det också en ökad arbetsbelastning för tekniska grupp, genom behandling av många ärenden via "Ledningskollen" och mycket arbete med utsättning av fiberns sträckning.

/Nils