Stacks Image 9


Bärfendal Fiber Ekonomisk förening har byggt och driver ett eget
fiberoptiskt bredbandsnät i Bärfendal, Munkedals kommun.


100 Mbit/sek - Internet, TV, Telefon

Hemsidan uppdaterades 2018-04-03

___________________________________________________________________

SENASTE FIBERNYTT

2018-04-03

Kallelse till årsmöte 2018

Medlemmarna i Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening kallas härmed till årsmöte lördagen den 12.e maj 2018 kl 1100 i Bärfendals Hembygdsgård.

Föredragningslista för årsmötet och Årsredovisning för 2017
finner du
Här!